Friday, March 30, 2012

CREATIVE ECONOMY

John Howkins
ภาพจาก www.creativeeconomy.com
..คำว่า "Creative Economy" (ครีเอทีฟ อีโคโนมี่) ได้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในระดับสาธารณะ เมื่อ ปี ค.ศ. 2001 โดย John Howkins (จอห์น ฮาวกิ้นส์) ผ่านหนังสือของเขาที่ชื่อ "The Creative Economy" ..ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับโมเดลทางเศรษฐกิจ / เศรษฐศาสตร์ แบบใหม่นี้ในวงกว้าง

ครีเอทีฟ อีโคโนมี่ นั้นถูกกล่าวถึงโดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น "กระบวนทัศน์ใหม่ด้านพัฒนาการ" (A new development paradigm) ที่จะขับเคลื่อนโลกในยุคต่อไป (มีทั้งที่กำลังเกิดขึ้น และปรับใช้ไปแล้วในหลายประเทศ ซึ่งชาวไทยอาจสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดกับ "เกาหลีใต้" ..กับกระแสคลื่นวัฒนธรรมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา)    ..และในประเทศไทยเอง ก็ได้รับเข้ามาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกัน

ถ้าเรามองไปที่รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่นี้ในกลุ่มประเทศที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว เราจะพบว่า ทั้งโครงสร้างและนิยามของ "ICT" (Information and Communication Technologies, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) นั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการได้-เร็ว- ..ซึ่งทิศทางหลักคือการนำมาใช้ "ให้ความรู้" เพื่อเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแก่ประชากรในประเทศหรือท้องถิ่น ผ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องและมีเนื้อหาที่จริงจัง-เป็นระเบียบ ทั้งวิทยุ, โทรทัศน์, ภาพยนตร์, ดนตรี ฯลฯ ..ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จะรวดเร็วราว-ก้าวกระโดด- ..กับประเทศที่ "อินเตอร์เน็ต" ถูกเรียงลำดับความสำคัญให้เป็น "สาธารณูปโภคพื้นฐาน"แต่เครื่องมือที่สำคัญกว่านั้น และอยู่คู่มนุษยชาติมาตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการ คือ..

"ความคิดสร้างสรรค์"
(creative, creativity)

ซึ่งหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือ "ศีลธรรม-จริยธรรม" และ / หรือ..

"ศาสนา"

เป็นกระบวนทัศน์ที่ทำให้มนุษย์ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตรูปหนึ่ง แต่มีซึ่ง "คุณค่าและสติปัญญา"

และ "คุณค่าและสติปัญญา" นี้เองที่-ควร-จะเป็นทั้ง..หมายความ
..และ "ตาน้ำ" ให้กับคำว่า....

"ความคิดสร้างสรรค์".......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ