Friday, March 30, 2012

ความคิดแบบไหน ที่เรียกได้ว่า "ความคิดสร้างสรรค์"?

ภาพจาก bjgoldreflections.blogspot.com
ไม่ใช่ว่าพอเกิด "ความคิด" ขึ้นมาสักหนึ่งจังหวะ แล้วจะกล่าวได้ว่า "สร้างสรรค์"

"ความคิด" ชนิดที่จะเรียกได้ว่า "สร้างสรรค์" นั้น ควรจะเป็นความคิดที่มีประโยชน์ เป็นความคิดในทางสว่างไสว ไม่ขุ่นมัว โดดเด่นราวแสงแห่งดวงดาวในยามกลางคืน คิดได้สงบเพียงพอที่จะเห็นเส้นทางที่พาดออกจากจุดศูนย์กลางไปในทุกทิศทุกทาง

-ความคิดอันเป็นฐานให้กำเนิดแห่งความคิดอื่นๆ ตามมา- ก็เป็นนิยามหนึ่งของ "ความคิดสร้างสรรค์" แต่ก็ต้องตั้งอยู่บนศีลธรรม-จริยธรรมอันพอดีอยู่ด้วย  .....ซึ่งความคิดที่เป็นคุโณปการอย่างกว้างขวางนั้น เราเรียกกันว่า "อุดมคติ" (Ideal) ซึ่งหมายถึงความคิดขั้นสูง ..ความคิดในลักษณะอุดมคตินี้ มักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดให้กำเนิดความคิดอื่นๆ ตามมา ซึ่งอุดมคติที่ให้ทิศทางการดำเนินไปได้ดังนี้ จะถูกกล่าวถึงว่าเป็น "กระบวนทรรศน์" (Paradigm) ในที่สุด ..ซึ่งในทางปรัชญาแล้ว ความคิดทุกชนิดล้วนก่อให้เกิด-กระบวน-ขึ้นมาได้ทั้งสิ้นตัวกรองที่สำคัญว่าความคิดไหนจะ "สร้างสรรค์" จึงมีเพียง..

"คุณธรรม" และ "เจตนารมณ์" แห่งเจ้าของความคิดนั้น ..เท่านั้น


CREATIVE ECONOMY จึงไม่อาจเป็นเรื่องที่กำหนดผ่านกรอบความรู้ด้านใดเพียงด้านเดียว (ถ้าเราจะใช้มันในฐานะ "กระบวนทรรศน์") หากมุ่งหวังไปสู่จุดที่ -ฉาบฉวย- หรือหวังระยะสั้นที่เพียงเปลือกนอกของความสำเร็จ แต่ไม่อาจสร้างความอบอุ่นในหัวใจของประชากรให้เกิดขึ้นมาได้ สังคมก็ย่อมที่จะยุ่งเหยิงหรือถึงขั้นเสื่อมทรามลง สวนทางกับจักรวาลแห่งวัตถุที่งอกเงยขึ้น

"อุดมคติ" นั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรหวัง ทุกอารยธรรมในทุกยุคล้วนดำเนินไปในเส้นทางแห่งอุดมคติของตนเองทั้งนั้น ..กระบวนทรรศน์ที่ตั้งต้นให้แก่อารยธรรมต่างๆ นั้นก็แตกต่างกัน   ..CREATIVE ECONOMY นั้นเป็นกระบวนทรรศน์ในยุคนี้-เวลานี้ ที่กำลังได้รับการชักชวนให้ร่วมใช้ เดินทางไปด้วยกัน

..ซึ่งด้วยการใช้ความคิดที่ "สร้างสรรค์"   ..ผู้คนล้วนเชื่อมั่นว่า ประชากรโลกเราน่าจะเดินไปด้วยกันบนเส้นทางนี้ได้ และนำพามนุษยชาติไปสู่ UTOPIA หรือโลกในอุดมคติ

ด้วยว่าปลายทางที่มุ่งหวังของ CREATIVE ECONOMY นั้น

มุ่งไปที่ "Happiness" ..หรือ "ความสุข" ..นั่นเอง.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ