Thursday, March 29, 2012

Now Official Online!!

29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตั้งแต่วันนี้เว็บไซต์ของเราจะออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ภายใต้โดเมนเนมของเราเอง ที่  www.chronoszine.com
หลังจากที่ในช่วงเริ่มต้นเราได้ใช้ซับโดเมนของต้นสังกัด (ระยะทดสอบ) มาประมาณหนึ่งสัปดาห์

และเรามีคอลัมน์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ชื่อคอลัมน์คือ "CREATIVE ECONOMY" ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในส่วนของสารบัญนะครับ
บทความในคอลัมน์นี้ของเราจะไม่ใช่แค่กล่าวถึง แต่จะมอบแนวคิดให้กับสังคมไปด้วย
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านจากนี้ไป..
ทุกฝ่ายจึงควรต้องช่วยกันผลักดันและให้ความรู้แก่สังคม (อย่างสร้างสรรค์) ครับ

ติดตามกันอย่างเป็นประจำได้เลยนะครับ จากตรงนี้ไป

ขอบคุณครับ ^_^


.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ