Thursday, June 28, 2012

เรื่องที่พูดกันอยู่ในวงเสวนาด้านการศึกษาระยะนี้..

  • การศึกษาในระบบโรงเรียนและการวัดผลแบบ O-net ในทุกระดับชั้น
  • การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
  • AEC (Asian Economic Community, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
  • 21st Century Skills (ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21)

หนึ่งทศวรรษเต็ม ๆ กับ "การปฏิรูปการศึกษา" ..ที่กลายเป็น -การปฏิรูปธุรกิจโรงเรียน- ไปแทน..
กับคำพูดสวยหรูที่เคยประกาศกันไว้ว่าจะตั้งให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)
..แต่งบประมาณไปจบหนักที่เงินเดือนครู และตัวโรงเรียน..แทน

หลายครอบครัว/ชุมชน ที่ไม่ไว้วางใจในเนื้อหาและวิธีการถ่ายทอดของการศึกษา "ในระบบโรงเรียน"
ก็ได้เลือกที่จะพึ่งพาตัวเอง และพึ่งพากันและกันในภาคเครือข่ายชุมชน/ผู้ปกครองมากขึ้น
จัดการศึกษาในลักษณะของ "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน" และ "ครอบครัวบ้านเรียน" กันมากขึ้น
โดยอ้างอิง -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542- เป็นพนักให้หลังได้พึ่งพิง..
รัฐบาลไทยนั้นถือได้ว่าล้มเหลวในการผลักดันโครงสร้างทางการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
และทั้งที่มีปฏิญญาร่วมด้านการต้องสนับสนุนการศึกษาทางเลือกในฐานะรัฐภาคีกับหลายประเทศอยู่ด้วย
..ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามมาเป็นเวลาเนิ่นนานนั้น ก็เท่ากับว่ารัฐฯ เองทำผิดกฏหมายอยู่กลาย ๆ ..มาตลอด

ความเข้าใจองค์รวมต่อการปฏิรูปการศึกษา ดูจะเป็นสาเหตุหลักต่อการที่ไม่สามารถนี้ชัดเจน
ด้วยว่าที่สุดแล้ว เรื่องนี้ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้นั่นเอง
..และตัวแปรที่สำคัญที่สุด..   ก็คือ การที่ "ระบบฯ ยังไม่เคยหยุดเดิน" ..ในขณะที่ต้องการการปฏิรูปไปพร้อมกัน
ซึ่งในที่นี้ หมายถึง "ระบบสังคม" ที่มี -กระบวนทรรศน์- (กระบวนทัศน์) เกี่ยวกับความคิดความเชื่อหลาย ๆ อย่าง
..ความคิดความเชื่อที่มองไม่เห็นง่ายนัก
..ความคิดความเชื่อที่เป็นแบบ "ไทย ๆ " ..ที่คนบางส่วนบอก "ต้องอนุรักษ์"..
.....และคนบางส่วนบอก "ต้องละทิ้ง-เปลี่ยนแปลง"

..เรากำลังติดอยู่ใน "LOOP" ของสังคมเราเอง ..ทำให้เราเคลื่อนไปไหนไม่ได้
..ลูปนี้มีชื่อว่า


"ค่านิยม".......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ