Monday, May 21, 2012

Integrative Content ..เนื้อหาแบบบูรณาการ

  • คำว่า "บูรณาการ" นั้น โดยทั่วไปอาจเป็นโมเดลทางความคิดในแบบ "ระดมทุกอย่างเข้ามาที่ศูนย์กลาง"
  • แต่เราสามารถที่จะมองในมุมกลับได้ คือ..... "ลากเส้นเชื่อมโยงจากศูนย์กลางออกไป"..

โครนอสซีน™ แห่งนี้ มีบทความที่เป็นลักษณะ Integrative Content อยู่ครับ
หมายถึงว่า บทความชิ้นหนึ่งของคอลัมน์หนึ่ง สามารถที่จะมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับคอลัมน์อื่นๆ อยู่ด้วย
ซึ่งเป็นลักษณะแบบ "ธรรมชาติ" ..ในการที่สรรพสิ่งนั้นรวมกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันมาแต่แรก
..สิ่งที่ทำให้ต้องมองแยกองค์ออกเป็นส่วนๆ ..ก็คือ "การที่เราต้องการจะศึกษาในเรื่องนั้นๆ" นั่นเอง.

การศึกษานั้นทำให้เราเกิดการ "แยกส่วน" ธรรมชาติออกมา เพื่อสังเกต
แต่ปัญหาเกิดขึ้น ตรงที่มีแต่ผู้คิดค้นลัทธิหรือกระบวนการทางการศึกษาเท่านั้น ที่ระลึกถึงสภาพการรวมกันมาก่อนของธรรมชาติ
..ผ่านมาเพียงไม่กี่ร้อยปี สายโซ่หรือเส้นดายที่เชื่อมโยงองค์ต่างๆ เหล่านั้น
ก็หายไปจากความระลึกถึงโดยผู้คนที่รับแนวการศึกษานั้นๆ ...ในทางปฏิบัติเรากลับต้องคิดค้นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า "Mind Map" ขึ้นมา
เพื่อให้มนุษย์ระลึกถึงสภาวะเชื่อมโยงกันของธรรมชาติอย่างเก่าก่อน
และเพื่อให้ระลึกได้ว่า "มันไม่เคยขาดออกจากกัน" มาแต่แรกแล้ว
ความคิด-ความเชื่อ-ความยึดถือ (ทัศนคติ) ต่างหากที่ทำให้สายโซ่มันขาดออกจากกัน

เนื้อหาของไซเบอร์แม็กกาซีนแห่งนี้ ค่อนข้างจะเป็นไปในทางการศึกษา
เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป การคลิกเลือกคอลัมน์ทางเมนูด้านซ้าย ผู้อ่านอาจพบบทความชิ้นเดียวกันในบางคอลัมน์ได้
..ซึ่งอันที่จริงเราไม่ได้เพิ่งทำแบบนี้นะครับ ..เราทำมาตั้งแต่แรกแล้ว (ส่วนใหญ่กับบทบรรณาธิการ)
ในทิศทางหนึ่งมันเหมาะกับการศึกษาตามอัธยาศัย และ Homeschoolers
โดยเฉพาะโฮมสคูลเลอร์สในประเทศไทย ที่อ้างอิงการจัดการศึกษาแบบ "แบ่งกลุ่มสาระ"
เพราะนี่จะเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวบ้านเรียนได้ลองหยั่งความเข้าใจเรื่องการตีความกลุ่มสาระ
จากหนึ่งเรื่อง (หรือหนึ่งเนื้อหา) ..ว่าเชื่อมโยงไปหากลุ่มสาระอื่นๆ ได้อย่างไรนั่นเองครับ ^_^.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ