Monday, April 9, 2012

Universe Encryption EP.1: ภาษา..คือรหัสสู่จักรวาล

ภาพจาก www.dailygalaxy.com
"ภาษา" นับเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงที่สุดของมนุษย์ในจักรวาลกายภาพ
(physical universe)

ภาษานั้นมีไว้เพื่อ "เข้ารหัสจักรวาลและสรรพสิ่ง" ให้กลายเป็นชุดข้อมูล
เพื่อถ่ายทอดให้มนุษย์ด้วยกัน-เท่านั้น-สำหรับเรียนรู้และสื่อสารกัน..รุ่นต่อรุ่น

..เป็นเวลานับหลายหมื่นปีมาแล้ว ที่องค์ความรู้ของแต่ละอารยธรรม ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันมา ผ่าน "ภาษาของอารยธรรม/ชนชาติตน" ซึ่งวิวัฒน์ไปตามกาลเวลา
..ในประวัติศาสตร์โลก มีการทำสงครามนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อช่วงชิงองค์ความรู้อันมีค่าแห่งอารยธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งประเด็นหลักอย่าง "ศาสนา" และเรื่องทั่วๆ ไป เพื่อทำลายชุดข้อมูลภาษาที่กล่าวอ้างถึงจักรวาลนั้นไว้..ให้สิ้นลง ..และสถาปนาภาษาแห่งอารยธรรมชนชาติตนขึ้นมากล่าวแทน

..ถ้าเราเข้าใจภาษาแห่งอารยธรรมหนึ่ง
เราจะเข้าถึง "องค์ความรู้ทั้งหมด" แห่งอารยธรรมนั้น..

ภาพจาก hollandreno.blogspot.com เป็นภาพวาด
ภายในถ้ำ Chauvet ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
ปัจจุบันนับว่าเป็นภาพวาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของโลก
(ข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย)
"ระบบอักขระ" (ตัวอักษร) นั้นวิวัฒนาการมาจาก -ภาพวาด/ภาพเขียน- ซึ่งสามารถที่จะนับย้อนหลังไปได้หลายหมื่นปีก่อนคริสตกาล

เรื่องเล่าเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนั้น เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปจาก "ภาพวาดบนผนังถ้ำ" ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ที่อาจเล่าถึงเพียงสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณถิ่นที่อยู่ หรืออาจเล่าถึงจินตนาการของมนุษย์ในยุคนั้นๆ เองก็เป็นได้

"อักขระภาพ" หรือ "อักษรภาพ" (Pictogram, Pictogramme, Pictograph, Ideogram, Logogram) ..เรายังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงใช้กันไปจนกระทั่งในอนาคต (เช่น ป้ายต่างๆ, ไอคอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ฯลฯ)         ..รวมถึงลูกหลานของระบบอักษรภาพอย่าง "อักขระจดบันทึก" (Characters, Alphabets) ที่ใช้กันเป็นหลักในมนุษย์รุ่นปัจจุบัน

ก็ล้วนแต่ยังคงทำหน้าที่ "เข้ารหัสจักรวาลและสรรพสิ่ง" ไว้ในระบบภาษาแห่งอารยธรรม (ชนชาติ/เชื้อชาติพันธุ์) ของตนอยู่เสมอ

ในระดับ "อารยธรรมดาวเคราะห์" (อารยธรรมมนุษย์)
มนุษย์ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งสิ่งประดิษฐ์, ชีวิตประจำวัน, นวัตกรรมทางความคิด ฯลฯ
..อันแสดงถึงสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มี และเชื่อกันโดยทั่วไปว่า สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั้นไม่มี คือ "ปัญญา"

"ปัญญา" ของมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ และเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในอารยธรรมมนุษย์
การที่เราเรียนรู้ที่จะ "รวบรวมองค์ความรู้" เอาไว้ นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการที่เราจะดำรงและดำเนินอารยธรรมกันต่อไป

ซึ่งในแต่ละชนชาติ/เชื้อชาติพันธุ์
ก็ได้วิวัฒน์ด้านการจดบันทึกของตนเอง ด้วยภาษาและอักขระของตนเอง
และรวบรวมเอกสารเอาไว้ในสถานที่ ที่มีการดูแลโดยผู้ที่มีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์เอกสารโบราณเหล่านั้น

"หอสมุด" (Library) ..เป็นดังที่เก็บบันทึกของ-จักรวาลในมุมที่มนุษย์มอง-
..เป็นจักรวาล..ที่ "ซ้อนอยู่" ..ในจักรวาล

ภาพหอสมุดของ Trinity Collage จาก www.freegreatpicture.com
ภายใต้กระบวนทรรศน์ (Paradigm) ของ "ภาษา"
....... "หนังสือ" นั้นย่อมไม่ต่างอะไรกับ -ดิคชันนารีที่ถูกเขย่า-
ด้วยเพราะว่าภายในหนังสือแต่ละเล่มนั้นถ่ายทอดผ่าน "ภาษามนุษย์" ชนชาติใดชนชาติหนึ่งอยู่ทั้งสิ้น

การศึกษาของมนุษย์ยุคปัจจุบัน จึงควรเริ่มต้นที่ภาษา เพราะ..ถ้าเราเข้าใจภาษาแห่งอารยธรรมหนึ่ง เราจะเข้าถึง "องค์ความรู้ทั้งหมด" แห่งอารยธรรมนั้น.. โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นของอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งโดยตรง ก็ควรที่จะศึกษาผ่าน-ภาษาและรากภาษา-ของอารยธรรมนั้นๆ เพื่อความเข้าใจสูงสุด และเข้าถึงความรู้นั้นในชั้น "บริสุทธิ์".

.........................................................................................

[ตัวอย่างหลักคิด-ข้อสังเกตภายใต้กระบวนทรรศน์ "ภาษา"
บทความนี้-โดยเบื้องต้น- ..ประกอบอยู่ด้วยภาษาต่างๆ ดังนี้...

  • ไต
  • ไทย
  • ปาฬิ (บาลี, Pali)
  • สันสกฤต (Sanskrit)
  • ละติน (Latin)
  • ฝรั่งเศส (France)
  • อังกฤษ (English)
ในภาษาเหล่านั้น ถูกบันทึึก-ถ่ายทอดด้วย -ระบบอักษรไทย- และ -ระบบอักษรโรมัน-
(แยกออกเป็น -ระบบภาษา- และ -ระบบอักษร-)
โดยหลักของการอ่านบทความนี้จึงต้องอาศัยทักษะเกี่ยวกับการอ่านระบบอักษรไทย และระบบอักษรโรมัน

ถ้าท่านอ่านแล้วเข้าใจ ท่านผู้อ่านก็จะเข้าใจไม่เพียงแต่บทความชิ้นนี้
ไม่เพียงแต่ทุกบทความในเว็บไซต์นี้ ไม่เพียงแต่ในโลกอินเตอร์เน็ตทุกเพจที่เป็นอักษรไทยและโรมัน
แต่หมายถึงหนังสือทุกเล่มในจักรวาล และทุกพื้นที่ที่ใช้ระบบอักษรไทยและโรมัน].........................................................................................


..ในแง่ของการศึกษา..
เมื่อเราหยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่ม
..คำถามที่สำคัญกว่า "เรื่องอะไร?"
คือ....หนังสือเล่มนั้นๆ... "ถูกเขียนในภาษาใด?

แต่ในแง่ของอารยธรรมดาวเคราะห์ (อารยธรรมมนุษย์) แล้ว..
..การเข้ารหัสจักรวาลและสรรพสิ่ง
จัดเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของมนุษย์ก็จริงอยู่..

แต่การที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์ขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการได้จริงหรือไม่?
..จะกลับมาอยู่ที่ว่า...
"เนื้อหา" อันถูกบันทึก-เข้ารหัสไว้นั้น
บรรจุอยู่ด้วย "ความ" แห่ง-เจตจำนง-ที่สร้างสรรค์ ..หรือทำลาย

.........................................................................................

ในตอนต่อไปของซีรี่ย์ Universe Encryption
เราจะพาผู้อ่านไปเลียบเคียงสำรวจ...

หนังสือกลุ่มที่เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ "เคย" ขึ้นสู่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการ-จริง-

..โปรดติดตามครับ.........

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ