Wednesday, April 18, 2012

IPtroop

IPtroop is the troop of Intellectual Property and Creative Contents..

"ไอพีทรูป" คือ อีกคอลัมน์ใหม่ของโครนอสซีน™ ครับ
ไอพี-นี้ย่อมาจาก Intellectual Property (อินเทลเล็คช่วล พร็อบเพอร์ตี้) หรือ "ทรัพย์สินทางปัญญา"
ซึ่งแน่นอนว่าคอลัมน์นี้ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและบริบทต่างๆ โดยตรง

แต่.. เนื่องจากกำเนิดท่ามกลางยุคสมัยปัจจุบัน ที่ตลาดโลกกำลังแข่งขันกันในด้าน "เนื้อหาสร้างสรรค์"
หรือ Creative Contents (ครีเทีฟ คอนเท้นส์) ..และเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมากับทรัพย์สินทางปัญญา
เราจึงรวมเข้ามาไว้เป็น "เนื้อหาหลัก" ของคอลัมน์นี้ไว้ด้วยกันครับอันที่จริง "IPtroop" นั้น.. เป็น -แผนกหนึ่งในโครงสร้างของโครนอสมิวสิคฯ- ต้นสังกัดเราครับ
ซึ่งสโลแกน IPtroop is the troop of Intellectual Property and Creative Contents.. นั้นก็เป็นของแผนกนี้โดยตรง

แผนกนี้มีหน้าที่ให้ความรู้-ความเข้าใจ แก่บุคคลทั่วไปหรือสังคม
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาสร้างสรรค์นั่นเอง ซึ่งโดยแผนงานจะมีในส่วนของการบรรยาย
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป, workshop) ให้กับกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจอีกด้วย
..ซึ่งคอลัมน์นี้ก็จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนวคิดต่างๆ ของ IPtroop ไปในโอกาสเดียวกัน
ด้วยว่าโครนอสซีน™ นั้นเป็น "นิตยสารไซเบอร์" ที่ตั้งใจให้มีคอลัมน์ในเรื่องเดียวกันนี้อยู่ก่อนแล้วครับ

แหล่งความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาสร้างสรรค์ อาจมีไม่มากนักสำหรับคนไทย
โครนอสซีน™ ..จึงจะเป็น -อีกแหล่งหนึ่ง- เพื่อร่วมสนับสนุนสังคมให้ไปทิศทางที่เหมาะสมและเป็นสากล
และแน่นอนครับว่า ..เรามีทิศทางของเราเอง ในการหยิบประเด็นและนำเสนอ

ติดตามกันได้จากนี้เป็นต้นไปครับ กับ "IPtroop"........

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ