Thursday, April 5, 2012

เรียนฟรี..มีปัญหา..?

ภาพจาก lemsc.deviantart.com

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหารแต่ละวัน, เครื่องเขียน, เสื้อผ้า ฯลฯ
นั้นสามารถที่จะกลายเป็นค่าใช้จ่าย "เพิ่มเติม" ได้อย่างเหมือน-ไม่มีเพดาน
สำหรับหลายครอบครัว   ..และเป็นเหตุที่ทำให้หลายครอบครัวที่มีรายได้น้อยนั้น เลือกที่จะไม่ส่งบุตร-หลานเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ในสังคมไทยแล้ว มีความจริงที่ว่าโรงเรียนในท้องถิ่นนั้น
อาจไม่สามารถรับนักเรียนในพื้นที่ได้ครบทุกคน
และการที่บางครอบครัวจำต้องส่งเด็กๆ ออกนอกพื้นที่ไปไกล หรือข้ามจังหวัด
ก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง เพราะจะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมากมาย หรือถึงขั้นต้องเช่าที่พักรายเดือน

"การศึกษาทางเลือก" ..ถ้าพอจะมี-ทางให้เลือก- ที่มากกว่าการที่มีแต่ "ภาคบังคับ" ให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กๆ เข้าระบบโรงเรียน
..โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้าน
(ถ้าเรามองเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ..จะไม่ใช่บ้านที่อยู่ไกลโรงเรียน..โรงเรียนต่างหากที่ไกลบ้าน)
อย่างน้อยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาส ให้กับเด็กๆ ที่ใฝ่รู้ ได้เข้าถึงแหล่งวิชาความรู้มากขึ้นกว่านี้
..แม้ว่า-เครื่องแบบนักเรียน- อาจจะไม่สมบูรณ์ถูกต้องอย่างที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการก็ตาม

ปัญหา "โรงเรียนไกลบ้าน" นั้น สำทับด้วยการศึกษาที่ไม่เดินเข้าหาชุมชน
ซึ่งปรากฏให้เห็นในทุกภาคของประเทศไทย แม้แต่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเองก็ตาม
และนโยบายเรียนฟรีที่ถูกเคลือบแฝงด้วยเจตนาทางธุรกิจของบางโรงเรียน ผ่านกิจกรรมประดามี
ก็ได้กลายเป็นประเด็นสังคมให้ได้ถกเถียงกันมาในหลากหลายเวที เช่นกัน

ไม่ใช่ว่าผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตร-หลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
สำหรับหลายครอบครัวแล้ว การทำมาหาเลี้ยงชีพมีความจำเป็นกว่าการศึกษาโดยระบบโรงเรียนมาก
..ได้เวลาหรือยัง? ที่ภาครัฐฯ จะพิจารณาออกกฏหมายลูกให้กับการศึกษาทางเลือก
และเนื้อหาในบทความนี้ ก็ไม่ใช่ "ประเด็นเดียว" ของการจำต้องเพิ่มทางเลือกทางการศึกษา
แต่มันเป็น "ประเด็นพื้นฐานที่สุด"

..ไม่นับเรื่องที่ว่า เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่?..ด้วยซ้ำไป

และโรงเรียนเป็นที่ๆ ปลอดภัยพอหรือไม่ ที่พ่อแม่จะส่งลูกตัวเองมาใช้ชีวิต?
..ก็ยังเป็นอีกคำถาม ที่สังคมรอคอยคำตอบ..มาเสมอ.........

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ