Sunday, April 6, 2014

การศึกษาจะเริ่มต้น ต่อเมื่อบุคคลนั้น "พร้อม".


เราต้องยอมรับความจริงกัน ว่าไม่ใช่เด็ก ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอยู่ในสถานภาพ "นักเรียน"

การจัดการให้ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเรียนรู้ เข้าสู่วัฏจักรทางการศึกษาไม่ว่าในองค์แวดล้อมแบบไหน มีแต่จะทำให้บุคคลนั้นได้รับสิ่งที่ยังไม่ควรจะได้ (ในมุมเขาเอง) และหาความหมายไปไม่ถึง

เราต้องไม่มองโลกด้านเดียว (อุดมคตินิยม) เกินไป
ที่คิดว่าเด็กทุกคน "บ้าเรียน".
และผู้ใหญ่ก็ต้องไม่ "บ้าคาดหวัง" จนครบทุกคน
..ควรเหลือผู้ใหญ่ที่ยังไม่เป็นบ้าไว้บ้างครับ.

แต่อันที่จริงมันเป็นเพียง "ภาพสะท้อนทางพฤติกรรม" เท่านั้นเอง
พฤติกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ๆ ที่แค่ไม่เหมาะกับเด็กทุกคน
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำคือการค้นหากลวิธีอย่างอื่น ๆ ที่ทำให้เด็กบางคน "พร้อม" โดยไม่รู้ตัว
..แต่กระนั้นก็ท้าทายอยู่ดีครับ ว่าผู้จัดการศึกษาก็ต้องไม่บ้าเิกินเหตุไปอีก
เพราะการตัดสินใจที่ไม่เปิดเผยนั้นเกิดในใจ มองเห็นไม่ได้

การศึกษาจะเริ่มต้น ต่อเมื่อบุคคลนั้น "พร้อม". เสมอ..


.......
ภาพจาก morefm.co.nz

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ