Monday, December 31, 2012

ปัญหาคือคอนเซปท์ทางสังคมและวัฒนธรรมถูกไขว้ระดับอายุและประสบการณ์ชีวิต.. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE


การส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่านยุคสมัย จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง อย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ..กล่าวคือไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอยู่ในวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีของสังคมไทย (หรือชาวสยาม ..ผู้ไม่มีช่วงเวลาว่างจากสงครามยาวนานพอ ทั้งสงครามจากภายนอก และการทะเลาะเบาะแว้งภายใน) กลายเป็นสภาวะของ "ความรีบร้อนและแข่งขันกันเอง" ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ และภูมิภาค-คนต่างท้องถิ่นกัน ในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสถานะทางสังคมเป็นหลัก

ดูเหมือนว่าเราสอนเยาวชนเราด้วยความอัดอั้นตันใจทางบทบาทสังคมของเราเอง มากกว่าจะจัดเรียงจากความเป็นจริงและความเหมาะสมตามธรรมชาติ. และดูเหมือนเราเก็บเอาความฝันความคาดหวังที่เราไม่ได้ทำหรือไม่ได้รับโอกาสไปทุ่มใส่ทายาททางอารยธรรมของเรา

.......

อ่านต่อคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ..

ปัญหาคือคอนเซปท์ทางสังคมและวัฒนธรรมถูกไขว้ระดับอายุและประสบการณ์ชีวิต.. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE:

'via Blog this'

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ