Friday, April 13, 2012

"สงกรานต์" สวัสดีปีใหม่ไทย ไม่ใช่เพียง "เทศกาล" แต่ยังเป็น "ประเพณี" อีกด้วยนะ ^_^

"สวัสดีปีใหม่" ผู้อ่านของโครนอสซีน™ทุกท่านนะครับ ^_^
วันนี้นอกจากจะมาสวัสดีปีใหม่แล้ว ก็ยังนำความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์มาฝากกันสักนิดสักหน่อยด้วยครับ


------------------------------------------------------------------

ภาพจาก www.crystallinks.com
"สงกรานต์"

เป็นคำในภ.สันสกฤต (sanskrit) มีความหมายว่า การเคลื่อนย้าย, การเปลี่ยนแปลง, การเริ่มต้นสิ่งใหม่     ..ซึ่งในทาง "ช่วงเวลาของปี" ว่ากันว่า.. กล่าวถึงการเปลี่ยนรอบของ "จักรราศี" (zodiac)

โดยทั่วไปก็คือช่วงเวลาของกาล "ขึ้นปีใหม่" ..ในสมัยโบราณของไทยนั้น ใช้น้ำเป็นการสื่อในเชิงสัญลักษณ์ถึงความชุ่มชื่น ชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการแก้ต่อบรรยากาศและหมายความของ "ฤดูร้อน" ..และเพื่อปลูกแนวโน้มทางความคิดความเชื่อมิให้ย่อท้อในการดูแลเรือกสวนไร่นา อันเป็นวิถีชีวิตของครัวเรือนไทยโดยมากในยุคโบราณ

พิธีการต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงถูกนำมาใช้ปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกปี..กลายเป็นประเพณี ที่มีความ "คล้าย" กันโดยส่วนใหญ่ในแต่ละท้องถิ่นที่นับถือศาสนาพุทธ

------------------------------------------------------------------


ภาพจาก www.oknation.net

"ความเป็นประเพณีไทย "

ประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้น ใช้ "น้ำ", เครื่องหอม ดอกไม้และมาลัย ในการแสดงความเคารพ ระลึกคุณ ต่อบิดามารดา และปู่ย่าตายาย และบุคคลในครอบครัวเป็นสำคัญ ..ผู้เยาว์จะอวยพรผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุก็จะให้พรแก่ลูกหลานอยู่ด้วยกัน ..และผู้คนในท้องถิ่นเดียวกันก็จะปฏิบัติต่อกันในทางนี้

การใช้น้ำ, เครื่องหอม ดอกไม้และมาลัย ยังรวมไปถึงการใช้เพื่อแสดง (ถวาย) ความบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธศานา โดยนิยมที่จะทำบุญใส่บาตร (ซึ่งอาจทำที่บ้านหรือที่วัด หรือทั้งสองสถานที่ในหลายครอบครัว) ในช่วงเช้า หรือรวมถึงช่วงเพลในบางครอบครัว / ท้องถิ่น

..ซึ่งโดยทั่วไปก็อาจให้มีพิธีทางสงฆ์อื่นๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตไปตลอดปีใหม่นี้นั่นเอง (ซึ่งในบางวัดในหลายท้องถิ่น นิยมให้มีประเพณี "ขนทรายเข้าวัด" ในครานี้ไปด้วย)

-สงกรานต์ของผู้เยาว์- ....เด็กๆ วัยรุ่น และหนุ่มสาว หลังจากที่ใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านเรือน ศาลา และพระอุโบสถแล้ว ก็จึงนำน้ำอันเหลืออยู่ที่ได้ตระเตรียมมานั้น รดและอวยพรกัน เป็นที่สนุกสนาน ซึ่งในส่วนนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการ "เล่นน้ำ" มาจนถึงทุกวันนี้ และโดยมากก็มักจะเล่นน้ำกันในหมู่ผู้เยาว์จนถึงช่วงเย็น

------------------------------------------------------------------

ภาพจาก www.tripandhotel.com

"WATER FESTIVAL"

ปัจจุบัน สงกรานต์ไทยเป็น "เทศกาล" ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจและความนิยมจากเพื่อนบ้าน และจากผู้คนทั่วโลก

มีนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเดินทางมาร่วม "เทศกาล" (festival) โดยพลาดโอกาสสัมผัสในแง่ "ประเพณี" (tradition, heritage) ไปอย่างน่าเสียดายครับ

โครนอสซีน™นอกจากจะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยบทความนี้แล้ว ก็ขอฝากผู้อ่านทุกท่านที่มีโอกาสได้ "เล่นน้ำ" กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสักหน่อย ว่าเมื่อเล่นน้ำใส่กันแล้วก็ "อวยพรปีใหม่" ให้แก่กันด้วยนะครับ เพราะสงกรานต์ไม่ได้เป็น เพียง "เทศกาล" ให้ท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน แต่ในฐานะ -คนไทย- แล้ว ยังเป็น "ประเพณี" อันงดงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอีกด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับ ^_^.......
ข้อมูลบางส่วนจาก วิกิพีเดีย
.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ