Tuesday, April 3, 2012

ประกาศจากโครนอสมิวสิคแฟชั่น™

เว็บไซต์ในความดูแลของเราทั้งหมด
เผยแพร่บทความที่เราประพันธ์ขึ้นเองเป็นหลัก
การเติบโตของเราอาจดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่บทความที่เป็นความรู้นั้นจะไม่ตายตกไปตามกาลเวลา

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของแน่
แต่ความจริงแท้ก็เป็นของแน่อยู่เสมอกันครับ

CEO.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ