Saturday, March 24, 2012

สมบูรณ์แบบ ..ในความไม่สมบูรณ์แบบความไม่สมบูรณ์แบบ นั้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า..

"เอกลักษณ์"

เสื้อที่เรียบ.. ก็ -เรียบเหมือนกันหมด- ทุกตัว
แต่เสื้อที่ยับ.. ไม่เคย -ยับเหมือนกันหมด- สักตัว..


..คนเราก็เช่นกัน..
ความไม่สมบูรณ์แบบ นั้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า.. "เอกลักษณ์"..
แต่ถ้าเจ้าของเอกลักษณ์นั้นถือเป็นจริงเป็นจัง.. ก็เรียก

"อัตตลักษณ์"

..ซึ่งสมบูรณ์-ครบถ้วนกระบวนความ..ในตัวเอง..

ความ "ไม่เหมือน" จึงไม่ใช่ -รอยบาก- ..อย่างตำหนิในชีวิต
..เพราะชีวิตนั้นมีทางของมันเอง ..สุข-ทุกข์.. แสนประณีตและพริ้วไหว..
แม้นไร้ใจจด.. แม้นหมดใจจำ..
แต่ก็รู้เสมอว่า.. ชีวิตมี.. เรื่องราวมี

..มันช่างสมบูรณ์แบบ ..ในความไม่สมบูรณ์แบบ


ด้วยเพราะ.......ความไม่สมบูรณ์แบบ นั้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า..

"เอกลักษณ์"


.......

0 comments:

Post a Comment

..การแสดงความคิดเห็น..
โปรดเคารพสิทธิผู้อื่น..และ "ไม่ละเมิดพรบ.ICT".
(ผู้ละเมิดฯ จะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด)

- สามารถใช้ได้ทั้ง Google Profile, LiveJournal, Wordpress,
...TypePad, AIM, OpenID
- สามารถเลือก Name/URL เพื่อโพสท์ด้วยชื่อหรือนามแฝงได้ (URL เป็นตัวเลือกเสริม)
- หรือเลือก Anonymous หากท่านไม่ประสงค์จะออกนามครับ